Πρόγραμμα "Πολύμνια"
Δικτυακοί Εικονικοί Συνθετητές

"Polymnia project"
Web Virtual Synthesizers

webVCS3

 

 

 

 

webUPIC

Οι συνθετητές απαιτούν για την λειτουργία τους Java και το Jsyn plugin,
που μπορείτε να εγκαταστήσετε δωρεάν από εδώ (~200kb).
Δυστυχώς η Java δεν υποστηρίζεται στο σύγχρονους φυλλομετρητές οπότε οι συνθετητές δεν μπορούν να λειτουργήσουν πια on-line.

Web synths require Java and the Jsyn plugin, that you can install for free from here (~200kb).
Unfortunatelly Java-plugin is not anymore supported by the actual browsers so the websynths cannot work on-line.


Προτεινόμενη ανάλυση οθόνης / Proposed screen resolution: 1024 x 768.