Καλως Ήλθατε Στο Web Drum Machine

Εισαγωγή:

To Web Drum Machine είναι η απόδοση υπό την μορφή λογισμικού ενός drum sequencer. Τα drum sequencers χρησιμοποιούνται από τους μουσικούς για την σύνθεση ρυθμικών σχημάτων με κρουστά (και όχι μόνο), ενώ προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες από τα τυπικά sequencers, όπως την δυνατότητα ομαδοποίησης των ρυθμικών σχημάτων (patterns) και την δυνατότητα σύνθεσης ενός κομματιού με την σειριακή αναπαραγωγή τους.

Εγκατάσταση:

Η εφαρμογή τρέχει χωρίς εγκατάσταση, αφότου φορτώσει στην ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεται. Προγραμματιστικά το Web Drum Machine ανήκει στην κατηγορία των java applets, έτσι εάν έχετε αμφιβολίες, επαληθεύστε ότι η δυνατότητα εκτέλεσης java applets είναι ενεργοποιημένη στον φυλλομετρητή σας.

Κατά την φόρτωση της εφαρμογής θα λάβετε ένα μήνυμα που σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι αποδέχεστε να εκτελέσετε την εφαρμογή, και εμπιστεύεστε τον εκδότη του ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής της (ΙΕΜΑ)

Θα πρέπει να απαντήσετε καταφατικά στο πλαίσιο διαλόγου, ενώ συνιστούμε να τσεκάρετε και την επιλογή να μην γίνεται κάθε φορά αυτή η επιβεβαίωση....

Θέματα Ασφάλειας:

Το Web Drum Machine προκειμένου να μπορεί να αποθηκεύσει για σας το υλικό που δημιουργείτε με αυτό (patterns και songs) χρειάζεται να αποκτήσει δικαιώματα πρόσβασης στο τοπικό σύστημα δίσκων.

Τα δικαιώματα αυτά τα παραχωρείτε αποδεχόμενοι ότι εμπιστεύεστε τον εκδότη του πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής (ΙΕΜΑ)

Από παραχώρηση εκ μέρους σας αυτής της δυνατότητας κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει, για την ασφάλεια του συστήματος σας, μιας και το Web Drum Machine είναι πρωτότυπος κώδικας, και έχει ελεγχθεί για τυχόν ιούς.

Τεχνικά Θέματα & Γνωστά Σφάλματα:

  • Σε ορισμένα συστήματα η δυνατότητα "Test" από το μενού "Prefrences" δεν είναι διαθέσιμη ή δεν λειτουργεί.
  • Σε ορισμένες κάρτες ήχου, καθώς και στο Java Sound Synthesizer έχουν παρατηρηθεί προβλήματα μη ακριβούς συγχρονισμού. Θέματα συγχρονισμού επίσης μπορεί να προκύψουν εάν ο υπολογιστής σας είναι αργός.

Κάντε κλίκ στο παρακάτω link για να συνεχίσετε

Εκκίνηση του Web Drum Machine