ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΝΑ

 

 

 

Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει:

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Βιβλίο Δασκάλου (σε μορφή pdf 404kB)

Κατασκευές απλών μουσικών οργάνων (σε μορφή pdf 202 kB)

Τραγούδια (σε μορφή pdf 109 kB)

Εξώφυλλα κασετών (σε μορφή pdf 81 kB)

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μπορείτε να "κατεβάσετε" το έντυπο υλικό και να το εκτυπώσετε ή το ηχητικό και να δημιουργήσετε τα CD.

 

Το υλικό προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση και απαγορεύεται οποιδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλευσή του χωρίς την άδεια των συγγραφέων.